Báo giá nhanh sen vòi TOTO chính hãng (Phần 1)

 23/11/2020  Đăng bởi: Mr.Đức

Báo giá nhanh sen vòi TOTO chính hãng (Phần 1)

Bạn muốn xem một báo giá nhanh chóng sen vòi TOTO chính hãng với những thông tin cần thiết, ngắn gọn, dễ hiểu và có hình ảnh để hình dung sản phẩm.

Báo giá nhanh sen vòi TOTO chính hãng với những mục tin cần thiết mà bạn đang kiếm tiền bao gồm: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, đơn giá, hình ảnh.

Giúp bạn tích kiệm thời gian, nhanh chóng tìm kiếm được thông tin cần thiết và thuận tiện cho việc so sánh, chọn lựa sản phẩm cho công trình.

Là bản báo giá các sản phẩm sen vòi TOTO chính hãng online của Bùi Minh, nếu bạn muốn nhận được báo giá số lượng lớn, báo giá bán buôn cho công trình hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin cuối bài.

>>> Xem thêm: Báo giá nhanh chậu rửa TOTO chính hãng

Số thứ tự Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá Hình ảnh
1 Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX467SKBR TX467SKBR 10.700.000 đ
2  Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRR TX496SRR 9.920.000 đ
3  Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX467SGV1 TX467SGV1 8.200.000 đ
4 Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DB356C DB356C 16.780.000 đ
5 Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRSN TX496SRSN 9.920.000 đ
6  Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX467SGV1 TX467SGV1 8.200.000 đ
7 Vòi Xả Bồn Tắm TOTO DB356C DB356C 16.780.000 đ
8  Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TX496SRSN TX496SRSN 9.920.000 đ
9 BỘ VÒI XẢ BỒN KÈM SEN TẮM NÓNG LẠNH TOTO TX447SGV1 TX447SGV1 Liên Hệ
10 Vòi tiểu nữ TOTO TX301BG TX301BG Liên Hệ
11  LF - Voi hoa sen TOTO TBS04302V/TBW02006A BS04302V/TBW02006A 4.100.000 đ
12 LF - Voi hoa sen TOTO TBS04302V/TBW03002B TBS04302V/TBW03002B 3.000.000 đ
13  LF - Voi hoa sen TOTO TBS04302V/TBW02017A TBS04302V/TBW02017A 4.650.000 đ
14  LF - Vòi chậu lavabo TOTO TLS04308B TLS04308B 4.550.000 đ
15  LF - Sen tắm TOTO TBS04302V/DGH108ZR bát sen massage 5 chế độ TBS04302V/DGH108ZR 2.500.000 đ
16 LF - Vòi chậu lavabo TOTO TLS04309B nóng lạnh gắn tường TLS04309B 4.570.000 đ
17 LF - Sen tắm TOTO TBS04302V/DGH104ZR nóng lạnh TBS04302V/DGH104ZR 2.200.000 đ
18 LF - Sen tắm TOTO TBS04302V/TBW01010A nóng lạnh TBS04302V/TBW01010A 4.250.000 đ
19 LF - Sen tắm TOTO TBS04302V/TBW01008A nóng lạnh TBS04302V/TBW01008A 3.600.000 đ
20 LF - Sen tắm TOTO TBS04302V/TBW02005A nóng lạnh TBS04302V/TBW02005A 3.600.000 đ
21 LN - Vòi chậu gật gù TOTO TLS02307B nóng lạnh gắn tường TLS02307B 5.000.000 đ
22  LN - Vòi Sen Tắm TOTO TBS02302V/TBW02006A Nóng Lạnh TBS02302V/TBW02006A 4.450.000 đ
23  LN - Vòi Sen Tắm TOTO TBS02302V/TBW02017A Nóng Lạnh TBS02302V/TBW02017A 4.850.000 đ
24  LN - Vòi Lavabo TOTO TLS02308B Nóng Lạnh Gắn Tường TLS02308B 5.100.000 đ
25 LN - Vòi Sen TOTO TBS02302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ TBS02302V/DGH108ZR 3.400.000 đ
26  LN - Vòi Sen Tắm TOTO TBS02302V/TBW03002B Nóng Lạnh TBS02302V/TBW03002B 3.400.000 đ
27  LN - Vòi Lavabo TOTO TLS02201B Nóng Lạnh 3 Lỗ TLS02201B 6.000.000 đ
28  LN - Vòi Sen Tắm TOTO TBS02302V/TBW01010A Nóng Lạnh TBS02302V/TBW01010A 4.450.000 đ
29 GR - Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG02304B/TBN01001B TBG02304B/TBN01001B 6.000.000 đ
30  GR - Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG02303B/TBN01001B TBG02303B/TBN01001B 4.830.000 đ
31  GR - Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302V/TBW02005A Nóng Lạnh TBG02302V/TBW02005A 5.060.000 đ
32 GR - Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302V/DGH104ZR Nóng Lạnh TBG02302V/DGH104ZR 3.870.000 đ
33  GR - Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302V/TBW01008A Nóng Lạnh TBG02302V/TBW01008A 5.060.000 đ
34  GR - Vòi Sen TOTO TBG02302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ TBG02302V/DGH108ZR 4.280.000 đ
35 GR - Vòi Xả Bồn Tắm TOTO TBG02305B Gật Gù 3 Lỗ TBG02305B 10.950.000 đ
36  GR - Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG02306B/TBN01105B TBG02306B/TBN01105B 25.510.000 đ
37 GR - Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302V/TBW01010A Nóng Lạnh TBG02302V/TBW01010A 5.500.000 đ
38  GR - Vòi Sen Tắm TOTO TBG02302V/TBW02006A Nóng Lạnh TBG02302V/TBW02006A 5.500.000 đ
39  Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW02005A Nóng Lạnh TBS03302V/TBW02005A 3.430.000 đ
40  Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW02006A Nóng Lạnh TBS03302V/TBW02006A 3.870.000 đ
41  Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW01010A Nóng Lạnh TBS03302V/TBW01010A 3.870.000 đ
42 Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW02017A Nóng Lạnh TBS03302V/TBW02017A 4.270.000 đ
43  Vòi Lavabo TOTO TLS03307B Nóng Lạnh Gắn Tường TLS03307B 4.630.000 đ
44 Vòi Lavabo TOTO TLS03308B Nóng Lạnh Gắn Tường TLS03308B 4.720.000 đ
45 Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW01008A Nóng Lạnh TBS03302V/TBW01008A 3.430.000 đ
46  Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/TBW03002B Nóng Lạnh TBS03302V/TBW03002B 2.870.000 đ
47  Vòi Sen TOTO TBS03302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ - Vòi Chậu Toto LC TBS03302V/DGH108ZR 2.670.000 đ
48  Vòi Sen Tắm TOTO TBS03302V/DGH104ZR Nóng Lạnh TBS03302V/DGH104ZR 2.260.000 đ
49  Vòi Lavabo TOTO TLS01310B Nóng Lạnh Gắn Tường TLS01310B 5.130.000 đ
50  Vòi Lavabo TOTO TLS01309B Nóng Lạnh Gắn Tường TLS01309B 4.960.000 đ
51  Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW02017A Nóng Lạnh TBS01302V/TBW02017A 4.860.000 đ
52  Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW01010A Nóng Lạnh TBS01302V/TBW01010A 4.780.000 đ
53 Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW01008A Nóng Lạnh TBS01302V/TBW01008A 4.020.000 đ
54  Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW02005A Nóng Lạnh TBS01302V/TBW02005A 4.020.000 đ
55  Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/TBW03002B Nóng Lạnh TBS01302V/TBW03002B 3.440.000 đ
56  Vòi Sen TOTO TBS01302V/DGH108ZR Tay Sen 5 Chế Độ TBS01302V/DGH108ZR 3.240.000 đ
57  Vòi Sen Tắm TOTO TBS01302V/DGH104ZR Nóng Lạnh TBS01302V/DGH104ZR 2.860.000 đ
58  Sen tắm TOTO TBS01302V/TBW02006A TBS01302V/TBW02006A 4.400.000 đ
59 Sen tắm TOTO TBG03302V/TBW02005A TBG03302V/TBW02005A 4.770.000 đ
60  Sen tắm TOTO TBG03302V/DGH104ZR TBG03302V/DGH104ZR 3.650.000 đ
61 Sen tắm TOTO TBG03302V/DGH108ZR TBG03302V/DGH108ZR 4.060.000 đ
62 Sen tắm TOTO TBG03302V/TBW01008A TBG03302V/TBW01008A 4.770.000 đ
63  Vòi chậu tay vặn TLG03201B 3 lỗ TLG03201B 6.590.000 đ
64  Sen tắm TBG03302V/TBW03002B TBG03302V/TBW03002B 4.220.000 đ
65 Vòi chậu gắn tường TLG03308B TLG03308B 6.320.000 đ
66  Sen tắm TBG03302V/TBW02017A TBG03302V/TBW02017A 5.560.000 đ
67 Vòi xả bồn tắm TBG03201B 3 lỗ TBG03201B 7.530.000 đ
68 Sen tắm TBG03302V/TBW02006A TBG03302V/TBW02006A 5.190.000 đ
69 Vòi Sen Xả Bồn Tắm TOTO TBG01306B/TBN01105B TBG01306B/TBN01105B 30.570.000 đ
70  Vòi Lavabo TOTO TLG01311B Nóng Lạnh Gắn Tường TLG01311B 7.810.000 đ
71 Vòi Lavabo TOTO TLG01310B Nóng Lạnh Gắn Tường TLG01310B 7.620.000 đ
72  Vòi Lavabo TOTO TLG01309B Nóng Lạnh Cổ Cao TLG01309B 6.890.000 đ
73 Van Điều Chỉnh Nóng Lạnh TOTO TBG01304B/TBN01001B TBG01304B/TBN01001B 6.300.000 đ
74  Vòi sen tắm Toto TBG01302V/TBW02006A Nóng Lạnh TBG01302V/TBW02006A 5.890.000 đ
75 GO - Van điều chỉnh nóng lạnh TOTO TBG01303B/TBN01001B TBG01303B/TBN01001B 5.220.000 đ
76  Vòi Sen Tắm TOTO TBG01302V/TBW03002B Nóng Lạnh TBG01302V/TBW03002B 4.860.000 đ
77  Vòi sen tắm Toto TBG01302V/DGH108ZR TBG01302V/DGH108ZR 4.660.000 đ

 

Với những điều đã nói bên trên, chúng tôi chắc chắn rằng bạn đã thấu hiểu những thông tin cần thiết về sản phẩm và khi bạn muốn mua sản phẩm thì đâu sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho bạn?

Cung cấp các sản phẩm chất lượng như đã giới thiệu, Bùi Minh là đơn vị tổng kho phân phối chuyên đáp ứng và giải quyết cho bạn những nhu cầu về sản phẩm chất lượng tốt, giá tốt với đầy đủ bảo hành chính hãng, đầy đủ sự đa dạng về mẫu mã và giá bán các loại sản phẩm.

Có trên 5 năm phục vụ hơn chục ngàn khách hàng nên chúng tôi rất thấu hiểu và dày dạn kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phục vụ, đáp ứng và đem đến những lợi ích thiết thực nhất dành cho khách hàng.

Với hệ thống Showroom, cửa hàng, kho hàng và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, thạo việc chúng tôi tự tin là một đơn vị vững mạnh có thể đem đến nhiều lợi ích và niềm an vui dành cho bạn.

Những lợi ích chắc chắn mà bạn nhận được khi mua sản phẩm tại Bùi Minh chúng tôi đó là:

- Sản phẩm được giao đến công trình cực kì nhanh, chúng tôi giao hàng kể cả ngày lễ tết.

- Sản phẩm chất lượng nhưng có giá rẻ top đầu, bạn có thể so sánh với những đơn vị cung cấp khác.

- Sản phẩm đúng như mẫu mã quảng cáo, đúng như chất lượng quảng cáo, có đầy đủ bảo hành theo hãng.

- Hoàn tiền 500% giá bán sản phẩm nếu bạn phát hiện hàng giả, hàng nhái.

- Miễn phí vận chuyển trong khu vực nội thành Hà Nội nếu bạn mua đơn hàng từ 2 triệu trở lên.

- Có nhiều chương trình khuyến mại và ưu đãi dành cho bạn nếu mua số lượng lớn, mua theo combo hoặc mua vào dịp Bùi Minh có các chương trình khuyến mại.

- Được tiếp đón và phục vụ một cách tôn trọng và tận tình tại Showroom, cửa hàng hoặc khi trao đổi qua điện thoại.

Với những lợi ích chắc chắn và thiết thực đó chúng tôi khuyến khích bạn mua hàng tại Bùi Minh hoặc các đơn vị có lợi ích tương đương hoặc lớn hơn mà bạn tin cậy.

Sau khi mua sản phẩm, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng và bảo vệ tối đa lợi ích của sản phẩm như sau:

- Hoàn thiện công trình một cách sáng tạo, hợp lý và tận hưởng tác phẩm đầy thẩm mỹ của mình.

- Chia sẻ vẻ đẹp của công trình tới bạn bè, đối tác và san sẻ niềm vui.

- Giữ gìn và bảo vệ sản phẩm để thời gian sử dụng được dài lâu, không tốn chi phí thay mới.

- Tận dụng tối đa công dụng của sản phẩm để làm lợi ích cho công trình và gia đình.

- Giới thiệu Bùi Minh tới bạn bè và người thân để họ có được những lợi ích thiết thực nhất.

Một số hình ảnh khi bạn đến với Bùi Minh:

Một số nhận xét về Bùi Minh:

Cuối cùng hãy liên hệ ngay với Bùi Minh chúng tôi để nhận được những lợi ích và sự chăm sóc tuyệt vời nhất nhé:

>> Địa chỉ: BT3 Lô 8, KĐT Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

>> Hotline: 0968.458.885

>> Website: ToTobm.com

>> Website chuyên gạch ốp lát: BM1.vn

Viết bình luận của bạn:
0847550033
a